जय जनकपुरधाम संगित

जय जनकपुरधाम गित .mp3 Version Download

 

जय जनकपुरधाम गित Video Version

नक्सापास - अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त परिचय

जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाको परीचय

•नगर पंचायत  घोषणा - बि.सं  २०१७

•नगरपालिका घोषणा - वि.सं २०४७

•उपमहानगरपालिका घोषणा - वि.सं २०७१

•जनसंख्या : १,५९,४६८

•क्षेत्रफल :- ९१.९७ वर्ग कि. मि

संक्षिप्‍त परिचय

आ.व.२०७५।७६ को बार्षिक निती तथा कार्यक्रम