प्रकाशनहरु

Post date Documents
सडक अधिकार क्षेत्रको सुची 03/29/2018 - 14:53 PDF icon Sadak Adhikaar Kshetra.pdf
खर्चको फाटबारी (२०७४ मंशिर ) LGCDP 12/28/2017 - 16:09 PDF icon खर्चको फाटबारी (२०७४ मंशिर ) LGCDP.pdf
२०७४ मंसिर मसान्त सम्मको खर्चको फाटबारी (स्वास्थ्य,आयुर्वेद,शिक्षा) 12/28/2017 - 16:08 PDF icon खर्चको फाटबारी (स्वस्थ, आयुर्बेद, शिक्षा ).pdf
खर्चको फाटबारी २०७४ मङ्सिर कर्मचारी कल्याण कोष 12/28/2017 - 16:05 PDF icon खर्चको फाटबारी २०७४ मंशिर कर्मचारी कल्याण कोष.pdf
खर्चको फाटबारी २०७४ मङ्सिर वित्य समानिकरण तर्फ 12/28/2017 - 16:03 PDF icon खर्चको फाटबारी (२०७४ मंशिर )_0.pdf
वडा सचिवको नामावली र सम्पर्क नम्बर 12/13/2017 - 12:39 PDF icon वडा सचिवको नामावली र सम्पर्क नम्बर.pdf
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचित सदस्यको नामावली 12/13/2017 - 12:25 PDF icon Name list of member of elected bodies 2074.pdf
निर्वाचित प्रतिनिधि जनकपुर 11/09/2017 - 16:03 PDF icon निर्वाचित प्रतिनिधि जनकपुर.pdf
अल्पसंख्यक सुची 11/07/2017 - 16:01 PDF icon alpasankhyalist-detail_2.pdf
जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण 11/07/2017 - 15:23 PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण_२०७४.pdf

Pages