FAQs Complain Problems

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामायोजन-स्तर बृद्धि)सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८