FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचित सदस्यको नामावली 12/13/2017 - 12:25 PDF icon Name list of member of elected bodies 2074.pdf
निर्वाचित प्रतिनिधि जनकपुर 11/09/2017 - 16:03 PDF icon निर्वाचित प्रतिनिधि जनकपुर.pdf
अल्पसंख्यक सुची 11/07/2017 - 16:01 PDF icon alpasankhyalist-detail_2.pdf
जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण 11/07/2017 - 15:23 PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण_२०७४.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन-२०७४ 11/05/2017 - 11:08 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ 02/08/2017 - 14:17 PDF icon बस्ती विकास मापदण्ड २०७२.pdf
कर संकलन निती 02/08/2017 - 11:42 PDF icon कर संकलन निती.pdf, PDF icon मुचुलका.pdf
घर निर्माण सम्बन्धि जानकारी 11/23/2016 - 13:42 PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_१.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_२.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_३.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_४.pdf, PDF icon घरधनी_जानकारी_पुस्तिका.pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४) 05/26/2016 - 14:10 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४).pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३) 05/26/2016 - 14:09 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३).pdf

Pages